Naujienos

Informacija nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams bei jų tėvams

Kaip žinote, 5-IVg klasių mokinių  ugdymas  vykdomas nuotoliniu būdu, todėl  siekiant  sumažinti tiesioginius kontaktus su produktų tiekėjais, gimnazijos valgyklos darbuotojais, atsiimti sausus davinius bus galima kas antrą savaitę. Išskyrus atvejus, kai patys tėvai (globėjai) pateiks pageidavimą socialinei pedagogei Laimai Rėbždienei (tel. 861844097) apie sausų… Plačiau