Fizika FUB – 9 (1). 7–8 kl. Medžiagos tankis

Fizika FUB – 9 (2). 7–8 kl. Medžiagos tankis

Fizika FUB – 9 (3). 7–8 kl. Medžiagos būsenos

Fizika FUB – 9 (4). 7–8 kl. Šiluminis kūnų plėtimasis

Fizika FUB – 9 (5). 7–8 kl. Vandens šiluminio plėtimosi ypatumai (anomalija)

Fizika FUB – 9 (6). 7–8 kl. Šviesos reiškiniai

Fizika FUB – 9 (7). 7–8 kl. Šviesos reiškiniai

Fizika FUB – 9 (8). 7–8 kl. Elektros mokslo pradmenys

Fizika FUB – 9 (9). 7–8 kl. Mechaninis judėjimas

Fizika FUB – 9 (10). 7–8 kl. Kūnų sąveikos dėsniai

Fizika FUB – 9 (11). 7–8 kl. Jėgų rūšys

Fizika FUB – 9 (12). 7–8 kl. Darbas, galia, energija

Fizika FUB – 9 (13). 7–8 kl. Statikos pradmenys

Fizika FUB – 9 (14). 7–8 kl. Statikos pradmenys (paprastieji mechanizmai)

Fizika FUB – 9 (15). 7–8 kl. Fizikiniai dydžiai ir jų matavimo vienetai

 

Chemijos užduotys gabiems mokiniams II dalis

Chemijos užduotys gabiems mokiniams

 

Biologija Užduotys 7–8 klasėms

 

Pradinis ugdymas 1 klasė. Pasaulio pažinimas. Draugystė

Pradinis ugdymas 2 klasė. Pasaulio pažinimas. Jausmai

Pradinis ugdymas 3 klasė. Pasaulio pažinimas

Pradinis ugdymas 4 klasė. Pasaulio pažinimas. Saulės sistema